Znalezienie działki

Działka pod budowę myjni bezdotykowej musi spełniać dwa podstawowe kryteria: atrakcyjna lokalizacja, wystarczająca powierzchnia aby zbudować obiekt.

Atrakcyjna lokalizacja

Aby działkę uznać za atrakcyjną na potrzeby budowy myjni bezdotykowej powinna ona spełniać jak najwięcej z poniższych kryteriów oceny: lokalizacja przy dużych skupiskach ludzkich takich jak centrum miasta, osiedla domków jednorodzinnych, blokowiska, miasteczka powyżej 5 tysięcy mieszkańców. Usytuowanie przy głównych ulicach, drogach przelotowych, przy skrzyżowaniach, rondach; przy obiektach zwiększających atrakcyjność takich jak: stacje benzynowe, stacje gazu, centra handlowe, hipermarkety, sklepy, stacje diagnostyczne, itp. Dobra widoczność obiektu. Łatwy dojazd, możliwość skrętu z prawej i lewej strony. Odpowiednia powierzchnia działki, tak aby można było ustawić myjnię z możliwością przejazdu, co zwiększa komfort użytkowników.

Wystarczająca powierzchnia, aby zbudować obiekt

Poniższa tabela przedstawia zestawienie minimalnych powierzchni do budowy myjni bezdotykowej w zależności od ilości stanowisk i ilości odkurzaczy.

Typ Myjni Powierzchnia samego obiektu Powierzchnia działki z dojazdami
Dwustanowiskowa 60 m2 270 m2
Trzystanowiskowa 90 m2 360 m2
Czterostanowiskowa 120 m2 450 m2
Czterostanowiskowa kontener 150 m2 540 m2
Pięciostanowiskowa 150 m2 540 m2
Pięciostanowiskowa kontener 180 m2 630 m2
Sześciostanowiskowa 180 m2 630 m2
Sześciostanowiskowa kontener 210 m2 720 m2
Ośmiostanowiskowa 240 m2 810 m2

 

Dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia odkurzacza na terenie myjni. Zakładamy, że jedno stanowisko do czyszczenia wnętrza auta zajmuje 20 m2, czyli na każde tego typu miejsce doliczamy 20m2 plus dojazdy.

Podpisanie umowy na zakup lub dzierżawę

Inwestycja typu myjnia bezdotykowa może być zrealizowana na gruncie zakupionym lub na gruncie dzierżawionym. Jednak przy podpisywaniu umowy warto pamiętać o tym, że na wybudowanie myjni musi wyrazić zgodę odpowiedni organ zarządzający urbanistyką czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Warto więc zawrzeć z właścicielem działki umowę warunkową na zakup lub najem, wchodzącą w życie dopiero po uzyskaniu warunków zabudowy, lub po sprawdzeniu czy plan zagospodarowania istnieje dla danego terenu pozwala na wybudowanie tego typu inwestycji.

Termin umowy dzierżawy

Umowę dzierżawy warto zawrzeć na jak najdłuższy okres, tak abyśmy mogli spokojnie funkcjonować i korzystać ze wzrastającej popularności obiektu. Tego typu umowy zazwyczaj zawiera się na okres od 5 do 20 lat.

Kto załatwia formalności?

Są dwie możliwości załatwiania przyszłych formalności. Można wynająć architekta, który załatwi wszystkie sprawy, lub można samodzielnie prowadzić formalności, a architektowi zlecić wyłącznie wykonanie adaptacji. W dalszym ciągu poradnika będziemy informować, które czynności można wykonać samodzielnie, a które z pomocą architekta. Po podjęciu decyzji należy podpisać umowę z architektem, określającą harmonogram prac, tak aby zabezpieczyć się przed nadmiernym przedłużaniem realizacji inwestycji.

Czy możemy na tym terenie postawić myjnię?

Warunki zabudowy lub plan zagospodarowania terenu. Jak już zostało wspomniane wcześniej, aby rozpocząć realizację inwestycji myjni bezdotykowej, na danym terenie zgodę na to musi wyrazić odpowiedni organ – burmistrz, wójt, prezydent miasta. Jeżeli dana działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania terenu, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana jest na bazie planu. Jest to najkorzystniejsza sytuacja i decyzja wydawana jest w stosunkowo krótkim terminie. Jeżeli teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania, sytuacja mocno się komplikuje, w takim przypadku trzeba wystąpić o warunki zabudowy.

Pozwolenie na budowę

Jeżeli zostały wydane warunki zabudowy lub plan zagospodarowania przewiduje inwestycję tego typu, architekt może przystąpić do przygotowania dokumentacji do pozwolenia na budowę. W ramach takiej dokumentacji trzeba wykonać projekty podłączeń wody, prądu, gazu lub oleju. Dodatkowo trzeba wykonać plan zagospodarowania terenu. W zależności od wymagań gminy może wystąpić konieczność wykonania raportu oddziaływania na środowisko. Muszą zostać również podpisane warunki dostawy mediów z odpowiednimi dostawcami. Po złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, urząd ma 1 miesiąc na jego rozpatrzenie. W przypadku, gdy zajdzie potrzeba uzupełnienia wniosku, czas ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy. Po rozpatrzeniu wniosku, musi się on uprawomocnić, trwa to dwa tygodnie. Po tym okresie możemy przystąpić do budowy myjni.

Budowa myjni

Prace budowlane przy przygotowaniu placu pod myjnię bezdotykową trwają około 1-2 miesięcy. W zakres tych prac wchodzi przygotowanie płyty betonowej, podciągnięcie prądu, gazu, wody. W momencie, gdy posadzka jest gotowa, następuje montaż wiaty oraz urządzeń, który trwa w zależności od rodzaju myjni i ilości stanowisk od dwóch dni do jednego tygodnia.

Odbiór myjni

Po zakończeniu inwestycji należy ją zgłosić do odbioru. Pozwolenie na budowę określa, jakie instytucje muszą zostać powiadomione o odbiorze. Dopiero po załatwieniu wszystkich formalności i uzyskaniu odbiorów możemy uruchomić myjnię i rozpocząć zarabianie pieniędzy.

Translate »